Sida Loo Adeegsado Suuqa
Oct-13-2022, 8:12 PM

Marka aad soo gasho website-ka ama app-ka Suuqa, ku qor waxa aad rabto halka bannaan, kadib, dooro magaalada aad jeceshahay in aad ka hesho waxa aad rabto. Kadib, taabo Raadi.

Inta badan waxa uu suuqu soo qabanayaa magaalada aad joogto, balse, mararka qaarkood, magaaladaas malaha ganacsiyo ka diiwaangashan Suuqa.