Xayasiis
Nov-09-2022, 2:37 PM

Haddii aad rabto in aad wax ku xayasiisato Suuqa fadlan aad bogga Xidhiidhka. Halkaas nagala soo xidhiidh oo noogu sheeg xogtaada, xidhiidhkaaga, iyo waxa aad doonayso in aad xayasiisato.

Ogaysiis!

Bogagga Suuqa waxaa ka reebban in lagu xayasiiyo waxyaabo badan oo ay kamid yihiin: dhammaan wixii xaaraan ku ah Shareecada Islaamka, waxyaabaha ay dhibsanayaan bulshada, macaamiisha, iyo xubnaha Suuqa. Sidoo kale, maamulka boggu waxa uu xaq uleeyahay in uu iska diido in la xayasiiyo waxyaabaha qaar, sabab iyo sabab la'aanba.