Xogta Aan Helno
Oct-13-2022, 11:19 PM

Suuqa waxa uu adeegsadaa agab/qalab/aalad lagu: qabto, kaydiyo, ururiyo, bandhigo, ama/iyo muujiyo xogta adeegsadaha. Xogtaas usuurtogasha Suuqa -mararka qaar- waxaa kamid ah (kuma koobna): IP, magaalada, gobolka, dalka, nooca agabka, shirkadda khadka, halka laga soo galo khadka (browser), IWM. Waxaa kale oo xogaha Suuqa soo gaara kamid ah xogaha uu bixiyo adeegsadaha sida marka uu xubin noqdo oo ay kamid yihiin (kuma koobna): magac, taleefan, email, adeegsade, waxa laraadiyo, helintaanka iyo waayitaanka waxa la raadiyo, IWM.