Adeegsiga Xogta
Nov-09-2022, 2:35 PM

Xogta uu helo Suuqa waxaa kaliya oo loo adeegsadaa soo gudbinta iyo fududeynta adeegyada ama/iyo adeegisga Suuqa. Xogta macmiilka looma adeegsado lasocoshada ama/iyo dabagalka macmiilka. Haseyeeshee, xogta waa baranaa si aan u odorosno danaha macmiilka ama/iyo si aan ugu adeegno baahiyaha macmiilka, ama/iyo si aan isugu dayno in aan sare ugu qaadno tayada adeegyada aan bixino ama/iyo in aan daryeelno doonista macmiilka, sida helidda waxa la raadinayo, sheegidda halka ugu dhow ee laga helikaro, ama/iyo gorgorinta isbedelka qiimayaasha, IWM.