Adeegsiga Suuqa
Oct-13-2022, 11:04 PM

Si aad u adeegsato Suuqa, cidwalba oo adeegsata Suuqa, oo ay kamid tahay cidda akhrinaysa qoraalkan, waxa aad aqbashay dhammaan xeerarka Suuqa, si shuruud la'aan ah. Xeerarka Suuqa waxa uu: Suuqa, mulkiilhaha, maamulka, shaqaalaha, ama/iyo cidda loo wakiisho Suuqa  ay badalikaraan xeerarka Suuqa; guud/gebi ahaan ama qaybo kamid ah xeerarka Suuqa, iyadoo aan hore: loo sii shaacin, lagala tashan, la'ogaysiin: macaamiisha, xubnaha, ama/iyo adeegsadayaasha Suuqa. Waxaa adeegsankara kaliya qofka ay da'diisu ka wayn tahay 15 sano. Suuqa waxaa loo adeegsankaraa siyaabaha la ogolyahay ee loogu talogalay oo kaliya. Suuqa, adeegyada, iyo aaladaha la xiriira waxaa lagu adeegsankaraa meelaha laga ogolyahay oo kaliya. Ha adeegsan Suuqa haddii ay kaa soo gaadhayso dhibaato. Cidwalba oo adeegsata Suuqa waxa ay qaadaysaa mas'uuliyadda ah in ay ilaaliso dhammaan xeerarka Suuqa. Ciddii ku xadgudubta xeerarka waxaa laga qaadayaa tallaabada sharci ee ku habboon uguna daran.