Lahaanshaha Hantida
Oct-13-2022, 10:12 PM

Waxwalba oo lagu/laga kaydiyo Suuqa waxaa leh cidda leh (cadayn karta/haysa). Sidaa darteed, waxwalba oo aad keento ama aad ka qaaddo Suuqa waa in aad uhaysataa caddayn lahaansho oo diyaar ah marka/haddii lagu weydiiyo/waydiiyo. Suuqu ma ogola in lagu/laga kaydiyo wax aanad/aadan lahayn oo aanad/aadan uhaysan caddayn lahaansho. Haddaba, dhammaan adeegsadeyaasha waxaa ka reebban in ay Suuqa: ku kaydiyaan, ka qaataan, ku iibiyaan, ku faafiyaan, ku muujiyaan, iyo siyaabaha kale ee loo quuto hantida, hanti aanay/aydan/aanad/aadan lahayn. Hantida aadan/aanad lahayn waxa ay noqon kartaa (kuma koobna): sawir, cod, video, eray/o, qoraal, aragti, qalab/agab, xog, iyo waxwalba oo sharci uyaqaanno hanti. Dhammaan xattooyada hanti waxaa ka mas'uul ah cidda lagu helo caddayn tuugonimo. Xattooyaduna waxa ay sababaysaa in lagaa joojiyo ama/iyo laguu diido adeegsiga Suuqa, ama/iyo in lagugu dacweeyo cidda ku shaqada leh sharci fulinta, ama/iyo in hantida loo celiyo cidda leh ama lafuliyo amarka cidda leh hantida ama/iyo cidda uxukuntay, ama/iyo in ganaax lagugu rido, ama/iyo in xakamayn muddo ah lagugu sameeyo.