Ganacsiga
Oct-13-2022, 10:56 PM

Suuqu malaha ganacsiyada ku kaydsan Suuqa. Sidaa darteed, Suuqa mas'uul/masuul kama aha ganacsiyada ku kaydsan Suuqa. Haseyeeshee, dhammaan ganacsiyada ku kaydsan Suuqa waxaa khasab ku ah in ay uhoggaansamaan dhammaan xeerarka Suuqa. Xeerarka ganacsiga ee Suuqa waxaa kamid ah:

Sugnaanta Ganacsiga

Ganacsiga lagu kaydinayo Suuqa waa in uu yahay ganacsi run ah oo jira. Adeega ama/iyo alaabta waa in ay yihiin kuwo run oo macaamiisha, adeegsadeyaasha, ama/iyo xubnaha Suuqa ay raadinkaraan, helinakaraan. Suuqu ma ogola ganacsi: khiyaano ah, been abuur ah, oo aan run ka sheegin: mulkiilaha, magaca, adeegga, goobta, deegaanka, tilmaanta, xidhiidhka ama/iyo alaabta. 

Sugnaanta Adeegga ama/iyo Alaabta 

Adeegga ama/iyo alaabta uu ganacsi ku kaydiyo Suuqa waa in ay yihiin adeeg ama/iyo alaab run ah oo jira. Suuqa ma ogola adeeg ama/iyo alaab been ah oo lagu khiyaano macaamiisha. Qiimaha adeegga ama/iyo alaabta waa in uu yahay qiimaha runta ah ee lagu muujiyo adeegga ama/iyo alaabta marka ay ka ku kaydsantahay Suuqa. Wixii isbedel ah ee ku yimaadda qiimaha waa islamarkiiba lagu muujiyo Suuqa dhexdiisa.

Tayada Adeegga ama/iyo Alaabta

Ganacsiga ka hawlgala Suuqa waxaa khasab ku ah in uu qeexo dhammaan waxyaabaha la xiriira: tayada, samayska, midabada, muddada, cabbirka, miisaanka, cusaybka, adeegsiga hore,  bedel, iin, jabniin, dalool, dayac, IWM. ee adeegga ama/iyo alaabta uu ku muujiyo gudaha Suuqa. 

Dhinaca kale, Suuqa ma ogola in lagu dhex muujiyo adeeg xun ama/iyo alaab xun. Suuqa ma ogola in lagu dhex muujiyo: adeeg ama/iyo alaab sharci darro ah, la soo xaday, ama/iyo aadan/aanad haynin. Suuqa ma ogola in lagu dhex muujiyo alaab dhacday oo waqtigeeda la dhaafay. Suuqa ma ogola in lagu dhex muujiyo alaab tayadeedu ka hoosayso tayada alaabta nooceeda oo kale ah ee la helikaro.

Ciqaabta Ku Xadgudubka Xeerarka Ganacsiga

Cidwalba oo ku xadgudubta xeerarka ganacsiga ee Suuqa waxaa laga qaadayaa tallabo sharci ah, waxaana lala tiigsanayaa dhammaan sharciga khuseeya, waxaana la marinayaa ciqaabta uu muto tan ugu daran. Cidda lagu helo in ay ku xadgudubtay, jabisay, ama dhinac martay xeerarka ganacsiga ee Suuqa: waxaa laga xidhayaa kaydka ganacsiga, waxaa laga xannibayaa xubinnimada, waxaa laga tirtirayaa dhammaan adeegyada ama/iyo alaabta ugu kaydsan Suuqa, waxaan ka xannibaynaa dhaqaale haddii aan ka hayno. Waxaan isku daraynaa ciqaabtan oo dhan ama waxa aan dooranaynaa inta aan ka rabno ee macquul la noqota hawlwadeenka Suuqa.