Shaqada
Oct-16-2022, 9:40 AM

Shaqada Suuqa waxaa codsankara qof walba oo Soomaaliyeed, oo buuxinkara booska shaqo ee ka bannaan Suuqa. Codsiga shaqo ma dammaanad qaadayo in aad Suuqa ka helayso shaqo. Qofka shaqada helaya waa qofka ugu mudan ee buuxiya shuruudaha shaqo ee markaas ka bannaan Suuqa, islamarkaasna uu Suuqu dalbado, ogolaadana Suuqu. 

Shaqaalaha Suuqa waxaa lagu xulaa: aqoonta, xirfadda, xilkasnimada, kartida, iyo dedaalka qofka. Suuqa shaqaale kuma doorto: qabiil, deegaan, lahjad, jinsi, aragti siyaasad, garabaysi, hiil, awood, eex, hanjabaad, cagajugleyn, isbahaysi, iyo dano gaar ah.

Qofka Suuqu uu shaqada ka joojinayo looma eegayo; go'aanka shaqojoojintuna kuma salaysna:  qabiil, deegaan, lahjad, jinsi, aragti siyaasad, garabaysi, hiil, awood, eex, hanjabaad, cagajugleyn, isbahaysi, iyo dano gaar ah.