Hubinta Xubnaha

Digniin! ogoow 3 iskuday oo khalad ah waa uu ku xidhmayaa boggan.